Over

GEÏNSPIREERD DOOR INNOVATIE

Voor veel processen is innovatie de sleutel tot het creëren van efficiency. Open staan voor de nieuwe mogelijkheden die elke dag tot onze beschikking komen is de enige manier om continue verbetering te realiseren.

Als een bedrijf bovenaan wil staan en beter wil presteren dan haar concurrenten, dan moet het open staan voor continue aanpassingen aan nieuwe en innovatieve ontwikkelingen in de markt. Daarbij is een sterke basis nodig die gefundeerd is op ondernemerschap, het goed begeleiden van werknemers en controle op kwaliteit.

Ik werk al 30 jaar met bedrijven die gedreven worden door innovatie. Van het gebruik van data-uitwisseling voor het volgen van goederen begin jaren negentig toen er nog maar een paar GSM antennes, verspreid over heel Europa, waren, tot de introductie van elektronische tickets in de luchtvaartindustrie. Van het allereerste gebruik van e-mail om PDF facturen naar klanten te versturen tot de ontwikkeling van volledig automatisch werkende uitwisselsystemen voor elektronische facturen.

Werken vanuit de overtuiging dat vandaag de toekomst begint geeft niet alleen een voorsprong op concurrenten maar geeft ook energie en motivatie aan iedereen die in zo’n organisatie werkt.

Op dit moment help ik bedrijven om de overgang te maken naar efficiënte en flexibele processen die continue aangepast kunnen worden aan wat er aan kansen langs komt.

Branches
image of a bulb containing cogs

Branches

DIVERSITEIT IN SECTOREN

Expertise
image of bulb containing puzzle pieces

Expertise

SLIMME PROCESSEN
MAKEN HET VERSCHIL

In de huidige, snel veranderende wereld is het niet meer mogelijk om processen in beton te gieten. Het automatiseren van zich herhalend werk is niet genoeg. Processen moeten slim worden zodat zij aan te passen zijn aan verschillende omstandigheden, makkelijk te sturen zijn en duidelijk inzicht geven in hun status.
E-INVOICING EN FACTUURVERWERKING

De afgelopen 14 jaar was ik betrokken bij verschillende projecten op het gebied van elektronisch factureren (E-invoicing) en factuurverwerking. Zowel facturatie tussen bedrijven onderling, van bedrijven naar consumenten als tussen bedrijven en de overheid. Ik heb bedrijven in diverse sectoren geholpen bij het kiezen en vervolgens implementeren van E-invoicing oplossingen en met het optimaliseren van hun verwerkingsprocessen voor facturen om een maximaal rendement te halen uit deze overgang. Het ging hier om zaken als workflow management, order matching, automatische validatie, verrijking van data en  SEPA betalingen.

PROCES OPTIMALISATIE

Veel bedrijven zitten vastgeroest in hun bestaande werkwijze. Terwijl de wereld om ons heen voortdurend verandert, kunnen deze werkwijzes, hoe goed ze eens ook waren, niet meer beantwoorden aan de huidige eisen. Procesoptimalisatie wordt vaak gezien als projecten die bestaan uit maanden van onderzoek, een mooi afsluitend rapport en vervolgens weer maanden om de wijzigingen door te voeren. Erg duur en zonder garantie op succes.

Echter, in veel gevallen kan je processen ook stap voor stap aanpassen door er eens vanuit een heel andere hoek naar te kijken. Het aanpassen van steeds een paar sleutelelementen kan vaak al in korte tijd tot meetbare resultaten leiden. Incrementeel werken geeft daarbij ook de mogelijkheid om, waar nodig, tussentijds bij te sturen.

Met meer dan 30 jaar ervaring in zeer verschillende sectoren, kan ik snel patronen herkennen binnen bestaande processen en bepalen welke kleine, snel te nemen stappen kunnen leiden tot werkelijke verbetering.

AGILE DENKEN

Agile is tegenwoordig een beetje een modewoord. Dat neemt niet weg dat, in situaties waar tijd en andere bronnen beperkt zijn en waar de omgeving snel verandert, het de enige verstandige manier van werken is.

Het woord ‘agile’ staat voor een methode voor software ontwikkeling of implementatie. Belangrijker echter is dat het staat voor een manier van denken. Een flexibele manier om naar processen te kijken, snel het landschap te overzien en die sleutelelementen te vinden die, met kleine, elkaar aanvullende wijzigingen, groot effect sorteren op de resultaten.

“Think big, start small, learn while doing and stay flexible”

Competenties
image of bulb containing a chart

COMPETENTIES

RESULTAAT GEDREVEN

Een proces is geen doel op zich. Uiteindelijk is het het resultaat dat telt. Wat deze resultaten moeten zijn vanuit de verschillende perspectieven vraagt echter wel gedegen inzicht in de specialismen van de mensen die bij het proces betrokken zijn. Het hebben van ervaring in veel verschillende sectoren en rollen helpt daarbij enorm.

E-INVOICING >14 jaar
ALGEMEEN EN UNIT MANAGEMENT > 22 jaar
IT PROJECTMANAGEMENT > 25 jaar
PROCES OPTIMALISATIE > 26 jaar
AGILE/SCRUM ONTWIKKELING > 7 jaar
USER INTERACTION DESIGN > 11 jaar
image of bulb containing checkboxes
CONTACT

Contact

INTERESSE?

Als u beperkt wordt door uw processen, over wil gaan op elektronisch factureren of gewoon iemand nodig heeft die vanuit een heel ander perspectief naar uw bedrijf kijkt, vul dan onderstaand formulier in; dan ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen